HYDROFORUM 2020

Zapraszamy na doroczną konferencję HYDROFORUM 2020

Tegoroczną konferencję HYDROFORUM planujemy w Gdańsku w dniach 15-16. października 2020r

Obecnie przygotowania są w fazie początkowej. Informacie będziemy się starać publikować na bieżąco.

W programie między innymi:

- Stan, perspektywy i trendy rozwojowe energetyki wodnej

- Energetyka wodna i jej infrastruktura w gospodarce narodowej oraz w środowisku społecznymi i przyrodniczym

- Nietechniczne uwarunkowania rozwoju energetyki wodnej

- Debata panelowa z cyklu: “W poszukiwaniu szans dla energetyki wodnej”

- Doświadczenia z projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni wodnych oraz maszyn i urządzeń hydroenergetycznych

- Nowe rozwiązania techniczne oraz prace badawczo-rozwojowe

- Zwiedzanie Elektrowni Wodnej Żarnowiec

Miejsce obrad i logistyka

Miejscem konferencji będzie Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku , przy ul. Fiszera 14.

Noclegi w hotelach opłacają uczestnicy we własnym zakresie. Uczestnikom, którzy zadeklarują w zgłoszeniu prośbę o rezerwację, Organizatorzy zarezerwowują noclegi po preferencyjnych  cenach. Główne miejsce noclegów przewidujemy w hotelu Smart w Gdańsku

Polskie Konferencje Hydroenergetyczne HYDROFORUM - informacje ogólne

Polskie Konferencje Hydroenergetyczne HYDROFORUM kontynuują wcześniejszy cykl dorocznych konferencji PKH RENEXPO Poland oraz konferencji HYDROFORUM, organizowanych dawniej przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Stanowią platformę dyskusji nad wyzwaniami, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce i w innych krajach Europy w świetle zmian w otoczeniu prawno-administracyjnym, a także potencjału hydroenergetycznego, stanu techniki oraz uwarunkowań ekonomicznych i środowiskowych. Zebrania służą wymianie opinii i informacji na temat perspektyw i obserwowanych trendów rozwojowych sektora, doświadczeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, a także nowych rozwiązań technicznych i wyników prac badawczo-rozwojowych. Do udziału zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli szeroko rozumianego sektora energetyki wodnej, uczelni i instytutów badawczych, władz państwowych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych. Konferencje są adresowane głównie do przedstawicieli regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Obrady trwają 1 do 2 dni i toczą się w języku polskim oraz angielskim, z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego. W roku bieżącym konferencja chcemy powiązać z wizytą techniczną w EW Żarnowiec. 

Zgłaszanie wystąpień konferencyjnych

Potencjalnych autorów wystąpień konferencyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres:

Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Punkt Konsultacyjny Energetyki Wodnej TEW

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoszeń tych będziemy oczekiwać do dnia 12 sierpnia br. Do dnia 30 sierpnia prosimy przesłać nam pełną wersję streszczenia przygotowaną zgodnie z załączonym wzorem. W tym samym terminie przewidujemy rozpowszechnienie informacji o programie szczegółowym konferencji. Nie możemy zagwarantować, że streszczenia nadesłane w późniejszym terminie znajdą się w materiałach drukowanych. W zależności od liczby zgłoszonych referatów planujemy obrady jedno- lub dwudniowe.

Zgłaszanie udziału w Konferencji

Udział w Konferencji wymaga rejestracji oraz wniesienia opłaty konferencyjnej. Rejestracji można przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: Biuro Towarzystwa Elektrowni Wodnych, ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda, tel.: 58 678 79 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz ten będzie podstawą do wystawienia faktury za udział w Konferencji. Wysokość opłaty konferencyjnej wynika z poniższej tabeli (wartość brutto, PLN):

(Cen jeszcze nie ustalono, ceny z ubiegłego roku można sprawdzić w informacji o konferencji Hydroforum 2019 na końcu strony)

termin zgłoszenia

do 15.09

po 15.09

opłata podstawowa:

 

 

członkowie TEW i TRMEW

 

 

prelegenci*,
przewodniczący sesji, studenci

 

 

przyjęcie TEW**

 

 

* Dotyczy wystąpień niekomercyjnych.

** Przyjęcie odbędzie się wieczorem przed pierwszym dniem konferencji (14.X). Opłata nie dotyczy uczestników ZK TEW.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto Towarzystwa Elektrowni Wodnych, zgodnie z otrzymaną fakturą. Opłata ta nie pokrywa kosztów noclegu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zastosowania ulg specjalnych oraz bezpłatnego zaproszenia gości Konferencji. Formularze zgłoszeniowe oraz dalsze informacje dostępne są w Biurze TEW (tel.: 58 678 79 51, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN, (tel.: 58 5225 130, 139, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz na stronach www.tew.pl, www.trmew.pl, www.imp.gda.pl.

 

© 2020 TEW. All Rights Reserved.